موفقیت

موفقیت به معنای رسیدن به خواسته های درونی است. تنها زمانی که معنای موفقیت برایتان آشکار شود می‌توانید برای دستیابی به آن به‌طور پیوسته و بر پایه‌ی خواسته‌ها و انتظارات‌تان قدم بردارید.1

حکیم ابوعلی سینا زیرا تحت هر شرایطی دنبال علم رفت خیلی دوست دارم مثل ایشون باشم از همه زندگیش گذشت تا به دنبال کسب علم بره و در این راه به کسی هم سخت نگرفت مثل وقتی قرار بود مادرش براش همسر انتخاب کنه گفت همسر من باید اگه میخواد در کنار من باشه سختی زیادی تحمل کنه که من راضی به این امر نیستم باید خودش انتخاب کنه.


(مشاهده کامل پاسخ)

استخدام

پیشرفت حرفه‌ای

ارزیابی

حفظ فرهنگ محیط کار

حل اختلافات

ارتباط با کارمندان

پاداش‌ها و تشویق‌ها

دانش حقوقی

سازمان‌دهی

مدیریت

مدیریت حقوق و... (مشاهده کامل پاسخ)


برنامه‌ریزی ، فرآیند آگاهانه تصمیم‌گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک فرد، گروه، واحد کاری یا سازمان... (مشاهده کامل پاسخ)


عادت‌هایتان را عوض کنید، به خودتان برسید، با افراد موفق دوست شوید، از فرصت‌ها استفاده کنید، زبان تازه‌ای یاد بگیرید، از تجربه‌های خوب فرار نکنید، سفر بروید، کتاب بخوانید، هوشمندانه تلاش کنید و مثبت... (مشاهده کامل پاسخ)


تجربه و درک افراد از زندگی، داشتن عزت نفس بالا، باید بتوانند در تنهایی با خودشان نیز شاد باشند، باید ثبات شغل و حرفه داشته باشند، خود و طرف مقابلتان را بشناسند، باید بتوانند نظرات و خواسته های خود را با قاطعیت بیان کنند، دو طرف در برآورده ساختن خواسته‌های یکدیگر مشارکت کنند و خود خواه نباشند، معشوق را همانگونه که هست... (مشاهده کامل پاسخ)