غلط ننویسیم

برخی غلط های املایی هستند که هر کسی با دیدن آن پی به غلط بودنشان نمی برد این دسته از کلمات غلط های مصطلحی هستند که در زبان فارسی رواج پیدا کرده اند مانند بلیت یا بلیط. این غلط‌های رایج نوشتاری و املایی می‌تواند از بی‌توجهی شما و یا گاهی ندانستن املا و نوشتار درست کلمه باشد. اما ندانستن عیب نیست. این صفحه در اختیار شما قرار داده شده تا دیگر مرتکب اشتباه نشوید.1


کلمه "حاضر" شکل صحیح این کلمه هست . زیرا حاضر از کلمه حضور است.

(مشاهده کامل پاسخ)

ماسک درسته. ماکس یک اشتباه کلامیه که توسط برخی افراد گفته میشه.

(مشاهده کامل پاسخ)

Drail یا دریل یعنی سوراخ کردن

املاء و تلفظ صحیح دریل است ولی به اشتباه در صحبت های روزمره به آن دلر گفته می... (مشاهده کامل پاسخ)


 اگر منظور آسوده خاطر بودن و اطمینان است مطمئن درست است.


مطمئن

فرهنگ فارسی معین

(مُ مَ ئِ) [ ع . ] (ص .) ایمن ، آسوده .


مطمئن

لغت‌نامه دهخدا

مطمئن .[ م ُ م َ ءِ / م ُ م َ ءِن ن ] (ع ص ) مأخوذ از تازی ، آرام و آسوده و راحت و راضی و خشنود و محفوظ و امن . (ناظم الاطباء). ایمن . خاطرجمع. استوار. بی گمان . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماده ٔ قبل شود.- مطمئن خاطر ؛ آسوده خاطر : بدین ...


مطمئن

لغت‌نامه دهخدا

مطمئن . [ م ُ م َ ءِن ن ] (ع ص ) آرامنده . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). ساکن . (اقرب...

(مشاهده کامل پاسخ)

خاستگاه درسته زیرا   «خاستگاه» به معنی «منشاء یا جایی که چیزی از آن بر می‌خیزد یا در آن پدید می‌آید» است، از بن ماضی فعل «خاستن» + پسوند «گاه» ساخته می‌شود و ارتباطی به فعل «خواستن»... (مشاهده کامل پاسخ)

هر دو درسته اما با معانی و کاربرهای مختلف:

اهم درسته، برای کلمه هایی مثل اهم موارد یا اهم اخبار.

اعم درسته، برای کلمه هایی مثل اعم از درست یا غلط یا اعم از اینکه بخواهد یا... (مشاهده کامل پاسخ)

قاطی درسته به معنی مخلوط، درآمیخته.

قاطی کردن هم به معنی مخلوط کردن و درهم کردن.

(مشاهده کامل پاسخ)