آیا مالک میتونه از مستاجر به دلیل تغییر شغل شکایت کنه؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید

بله 

زیرا مادۀ 14 قانون موجر و مستأجر اینگونه است « در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد… موجر می¬تواند حسب مورد صدور حکم فسخ یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند… مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.»

https://l.porsan.ir/kamDCGNyO
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 7 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 2 روز پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال