آیا متادون داروی مناسبی برای ترک اعتیاده؟


استفاده از متادون یا هر داروی مخدر دیگری روشی برای درمان اعتیاد نیست بلکه می‌توانند به کاهش آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر با دوز بالا کمک کند. 

https://l.porsan.ir/is6x00Opn
افزودن دیدگاه