اگر زنی که فرزندی دارد زود تر از شوهرش فوت کند اموال و دارایی های زن به والدینش می رسند یا به شوهر و فرزندانش؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید

با سلام و درود

دسته اول ارث، شامل پدر و مادر، همسر و اولاد میت است.‏

در فرضی که خانم فوت شده، دارای فرزند است، یک چهارم ارث به شوهر می رسد و مابقی بین سایر ورثه تقسیم می شود.

پدر و مادر، هر کدام یک ششم ارث می برند و مابقی ارث بین فرزندان (دو سهم پسر و یک سهم دختر) تقسیم می شود.

پیروز باشید.


https://l.porsan.ir/iVYTUMjad
افزودن دیدگاهاگر زنی فوت کند و ورثه او همسر، یک پسر و دو دختر باشند، در ابتدا یک چهارم اموال او به شوهرش داده می شود، و مابقی اموال چهار قسمت می گردد؛ دو سهم به پسر، و به هر کدام از دخترها یک سهم داده می شود. در رساله توضیح المسائل امام (س) چنین آمده است:


اگر زنی‏ بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می ‏برند؛ و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می‏ برند. (توضیح المسائل، ص 446، م 2770)


و نیز می فرمایند: و اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. (همان، ص 439، م 2731)

https://l.porsan.ir/BXaP0P69w
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 11 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 2 روز پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال