با بچه ۲ ساله لجباز چگونه رفتار کنیم؟

1-رفتار کودک رو درک کنین.

2-محدودیتی براش قرار بدین.

3-رفتار های خوب را تقویت کنین.

4-به فرزند دو ساله تان قدرت اختیار بدین.


https://l.porsan.ir/_pQyWR4qY
افزودن دیدگاه