بهترین زمان پرداخت فطریه تاچه زمانی است؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید


کسی که نماز عید می خواند باید تا قبل از نماز فطریه اش را بدهد یا کنار گذاشته باشد. و کسی که نماز عید را نمی خواند تا ظهر فرصت دارد.

https://l.porsan.ir/G3wONbMbqU
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 42 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 7 ماه پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال