به نظر شما پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی رقیبی برای ایمیل هستند؟


نه اینطور نیست. شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای ارسال و دریافت پیام های روزمره کاربرد دارن و سرعت در گفتگوها رو باعث میشن اما پست الکترونیک ها و ایمیل ها، برای ارتباطات رسمی و کاری و مهم مورد استفاده هستن. امنیت در استفاده از ایمیل ها هم بیشتر از شبکه های اجتماعی و پیام رسان هاست.

https://l.porsan.ir/AO1V-Umxd
افزودن دیدگاه