خواستگاری دختر از پسر درسته؟ اگر نه چرا؟ واقعا چرا اینقدر این موضوع تو فرهنگ ما غیر قابل پذیرشه؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید

با سلام 

دوست عزیز خواستگاری آقا از خانم ارجح است اما بالعکس آن نه منع شرعی دارد نه عرفی. دلیل آن هم روحیات و ویژگی هایی است که به صورت تکوینی در هر جنسیت وجود دارد. و مرد خواهان و زن خواسته آفریده شده. 

روحیات مردانه آمادگی بالاتری برای شنیدن پاسخ منفی دارد و شانیت زن سنخیت بیشتری با خواسته شدن و خواستگاری شدن. 

اما ورای این مسایل اگر خانمی احساس کند آقایی می تواند کفو او باشد و تناسب میان آنها وجود داشته باشد می تواند خواستگاری کند و البته بهتر است توسط یک فرد واسطه صورت گیرد تا شان او بیشتر حفظ شود.

https://l.porsan.ir/b0oRkR-0b
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 15 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 6 روز پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال