درخت تو گر بار‌ دانش بگیرد، به زیرآوری چرخ نیلوفری را،‌ مقصود شاعر از «چرخ نیلوفر» چیه؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید

منظور شاعر علم و دانشی که آموخته این و این علم و دانش باعث غرور و خود خواهی مان نشود و خود را از دیگران بالاتر و برتر نبینیم و در آموزش دیگران کوتاهی نکنیم همان گونه که که در این چند کلمه روبرو که می‌نویسم...

عالم بی عمل    مانند درخت بی ثمره است.

ممنونم به خاطر این سوال با ارزشتون 

حضرت علی ع میفرماید 

هر کس چیزی را به من بیاموزد ، مرا بنده خویش نموده.این نشان‌دهنده اهمیت آموزش به دیگران است.

https://l.porsan.ir/hMcdbbiZT
افزودن دیدگاه

منظورش روزگار هست.

https://l.porsan.ir/panbSk-Mf
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 503 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 2 سال پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال