در ارتباط با مشکلات تربیتی کودکان و نوجوانان چه سوالاتی دارید؟

کودکان بیش فعال که در محیط خانه و خارج از آن، کارهای خطرناک مثل دویدن های بی دقت، پریدن از هر جایی و ... انجام میدن رو چطور سربه راه کنیم؟

https://l.porsan.ir/1T_CieHvr
افزودن دیدگاه