در رابطه با درمان های خانگی کرونا چه سوالاتی دارید؟

آیا استفاده از دستگاه بخور در منزل در دوران کرونا و برای کاهش اثرات کرونا مفیده؟

https://l.porsan.ir/pksX8DlYW
افزودن دیدگاه