در روزهای کرونایی چگونه گل و گیاه آپارتمانی را تمیز کنیم؟

 باید هنگام ورود گیاه به خانه، گلدان آن شسته بشه و برگ‌ها نیز با اسپری آب و پارچه تمیز بشن.


https://l.porsan.ir/iS39SMSaw
افزودن دیدگاه