در چه صورتی حضانت کودک از پدر و مادر صلب می شود؟

هرگاه به مصلحت کودک نباشه یعنی پدر و مادر صلاحیت نگهداری فرزندشون رو ندارن  که شامل:

اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار

اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی ، جنون و دیوانگی

سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء ، تکدی گری و قاچاق

تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

https://l.porsan.ir/W5RTNIiTz
افزودن دیدگاه