دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید


دیدن پرتقال در خواب شما به این معنیه که روزهای خوبی در راه دارین.

https://l.porsan.ir/9-oAqnNja
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 15 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 1 هفته پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال