با سلام و درود

معیار، بودن یا نبودن ضرر است.

بهتر است به پزشک متخصص و متعهد مراجعه و از او نظرخواهی شود. اگر ایشان تشخیص داد که روزه برای خانم باردار یا جنین او ضرر دارد، روزه واجب نیست. حتی ترس عقلایی ضرر هم کفایت می کند تا روزه واجب نباشد.

برای هر روزی که نتوانست روزه بگیرد، باید یک مد طعام (750 گرم گندم یا ...) به عنوان فدیه به فقیر بدهد و بعدا قضای روزه ها را انجام دهد.

بعلت امکان تفاوت در مبانی فقهی و اختلاف در فتاوا، لطفا در پرسش از احکام و مسائل شرعی، نام مرجع تقلید ذکر شود.

پیروز باشید.


https://l.porsan.ir/Y5NlfGGr6
افزودن دیدگاه