زمانیکه بچه ها عصبی میشن چطوری باهاشون رفتار کنیم؟


1-مواظب باشین که به فرزندتان بیش از حد بی توجهی نکنین.

2-برخورد جدّي داشته باشین.

3-الگوی خوبی از مهارت های مدیریت خشم باشین.


https://l.porsan.ir/gcZ0wUUOL
افزودن دیدگاه