سلام . شنیدم اگر خون روی زخم بعد از مدتی از حالت خون بودن خارج شود و بمیرد پاک محسوب شده و جایی را نجس نمی کند . سوال : آیا ممکن است خون خشک شده (به مقدار بسیار ناچیز) ، پس از مثلا دو روز از خون بودن خارج شود و پاک محسوب شود ؟چون دیده نشده بود و مکررا روی انگشت بوده است

با سلام و درود

خون، نجس است؛ فرقی هم نمی کند خشک شده باشد یا نه.

لذا انگشت شما اگر مطمئن هستید که خون داشته است (چون ممکن است قرمزی زخم باشد نه خون)، همان قسمت نجس است و اگر با رطوبت با جای دیگر ملاقات کند، موجب سرایت نجاست می شود.

اگر خیسی دست به مقداری نبوده که سرایت کننده باشد ـ ولو رطوبت کمی داشته است ـ موجب انتقال و سرایت نجاست نمی شود.

فقط در صورتی که یقین دارید نجاست سرایت کرده است، جایی که انگشت با آن ملاقات داشته نیاز به تطهیر دارد و الا در صورت نداشتن یقین، حتی با وجود شک، پاک است و نجاست سرایت نکرده و تطهیر هم لازم نیست.

بنابر این:

1. نوک انگشت که خون داشته نجس است.

2. بقیه قسمت های دست پاک است، لذا اگر چیزی با بقیه قسمت های دست ـ ولو در حال خیس بودن ـ ملاقات کند، نجس نمی شود.

3. فقط در صورتی که نوک انگشت خیس باشد و یقین دارید همان قسمت با چیزی ملاقات کرده است، نجاست سرایت کرده است.

4. اگر نوک دست خیس نبوده، یا خیس بوده ولی شک دارید با جایی تماس پیدا کرده یا نه، یا تماس هم پیدا کرده ولی شک دارید رطوبتش به قدر بوده که سرایت بکند یا نه؛ در همه این موارد، نجاست سرایت نکرده و جایی نجس نشده و تطهیر لازم نیست.

پیروز باشید.


https://l.porsan.ir/bIl376i7Z
افزودن دیدگاه