سلام. پسرم ۴ سالشه سوالاتش درباره ی خدا رو چجوری پاسخ بدم؟

با سلام و درود

كودكان به یک سنی كه می رسند پرسشگر شده و راجع به همه چیز زیاد سؤال می كنند. البته بهتر است سؤال های آن ها با صبر و حوصله و با توجه به ظرفیت و روانشناسی كودک جواب صحیح و مناسب داده شود، اما بعضی سؤال ها هم هست كه اگر چه پاسخ روشن دارد، ولی در هر صورت برای كودكان قابل فهم نیست، مانند این كه خدا چیست؟ كجاست؟ و...

لذا آن چه كه در این زمینه توصیه شده این است كه در این مواقع ذهن كودک را از این سؤال های مشكل كه پاسخ آن هم برای او قابل درک و فهم نیست منتقل نموده و موضوع سخن را بر روی صفات خداوند ببریم، و در این زمینه با بیانی ساده و شیوا اوصاف الهی را برای او بیان نماییم. مانند مهربان بودن خداوند، و این كه خداوند بندگان خوب را دوست دارد و... كه حتی می توان در این مواقع با بیان داستان های مناسب، جوابی صحیح و شایسته به حس كنجكاو و پرسشگر كودك بدهیم.

كار دیگری كه در این ارتباط می توان كرد توجه دادن كودک از خدا به اولیای خداست. اولیای الهی چون از جنس انسان و دارای خصائص مشترک با ما هستند، برای ما قابل فهم ترند. این كه احكام و معارف الهی توسط پیامبران و اولیایی از جنس انسان به ما رسیده و ما امر شده ایم كه به آنان تأسی كنیم، همین است، كه ذهن انسان های معمولی قدرت درک موجودات ماوراء طبیعی را به آسانی ندارد. این در مورد بسیاری از بزرگترها صادق است، چه رسد به كودكان.

در زمینه داستان های مربوط به صفات الهی و زندگی اولیاء خدا می توانید به كتاب «داستان راستان» از شهید مطهری مراجعه نمایید.

و در زمینه پرسش های دینی و اعتقادی می توانید به كتاب «آموزش دین» نوشته آیت الله ابراهیم امینی، كه برای كودكان و نوجوانان نگارش شده است و در این زمینه مفید است مراجعه نمایید.

هم چنین برای كودكان می توانید به كتاب های «خدا را چگونه بشناسیم؟»، «چرا به پیغمبر محتاج هستیم؟»، «چگونه می میریم و زنده می شویم؟»(كه این دو كتاب راجع به مباحث نبوت و معاد است) نوشته سید مهدی آیت اللهی مراجعه كنید.

البته كتاب های دیگری نیز در این زمینه هست، ولی از نویسندگان غربی است و پاسخ های آن ها هم بر اساس دیدگاه خودشان است، لذا باید شما آن ها را مطالعه نموده و با آشنایی ای كه از قبل با تعلیم و تربیت كودكان، و از طرفی تعالیم الهی دین اسلام دارید آن ها را مطابق با موازین دین اسلام بیان کنید.

در این مورد می توانید به كتاب «كلیدهای آموختن به كودكان» با موضوع «در باره خدا»، نوشته دكتر ایریس یاب، با ترجمه دكتر مسعود حاجی زاده مراجعه نمایید.

پیروز باشید.


https://l.porsan.ir/q2OxbKNhC
افزودن دیدگاه