سیستم ایمنی بدن چطور کار می‌کنه؟

سیستم ایمنی بدن از سلول آغاز می شه. غشای سلولی لایه ای انعطاف پذیریه که از چربی ها و پروتین ها ساخته شده . این غشا از مواد و ترکیبات درون سلول محافظت می کنه ولی نفوذ ناپذیری این غشا به صورت 100 درصد نیست.اینبدین معناست که این غشا اجازه می ده ترکیباتی به درون سلولها وارد میشن و یا از آنها خارج بشن. غشای سلولی از مواد بسیارکوچکی پوشیده شده که هرکدام دارای عملکرد ویژه ای هستن.


https://l.porsan.ir/CDvMhdVUE
افزودن دیدگاه