طراح تلگرام کیست؟

پاوِل والِریویچ دورُف متولد 1984 مهندس نرم افزار و طراح اصلی شبکه اجتماعی تلگرام و یک روس هست.


https://l.porsan.ir/gDUstMqAs
افزودن دیدگاه