علت خواب رفتن دست در خواب چیه؟

1- بیشتر اوقات، شکل قرار گرفتن فرد، علت خواب رفتن دست در خواب است.

2-دیابت

3-کمبود ویتامین B

4-ام‌اس

5-سکته
   


https://l.porsan.ir/1qD64UxyN
افزودن دیدگاه