علت سردی دست و پا چیست؟


شایع ترین علت سرد شدن اندامها عوامل مربوط به گردش خون ضعیف یا آسیب عصبی

https://l.porsan.ir/zmvQyF2SV
افزودن دیدگاه