پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید

کم شدن آب بدن یکی از عوامل کلیدیه که می تونه مسبب ترشح بزاق شور به داخل دهان باشه.


https://l.porsan.ir/K7BmdHMzQ
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 11 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 6 روز پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال