علت فرار شاه از ایران چی بود؟

 چون شاه شخصیتی جبون و ترسو بوده و توان مقابله چندانی در برابر ناملایمات و بحرانهای سیاسی و اجتماعی نداشت.

https://l.porsan.ir/lGWlK6wmA
افزودن دیدگاه