فلوروسکوپی چیست؟


فلوروسکوپی (fluoroscopy) یک روش تصویربرداری است که در علوم تشخیصیِ رادیولوژی و فیزیک پزشکی کاربرد فراوانی دارد.فلوئوروسکوپی یا فلوروسکوپی یک روش تصویربرداری است که از اشعه ایکس استفاده می کند تا امکان تجسم ساختارهای بدن را فراهم کند. در طول فلوروسکوپی ، پرتوهای اشعه ایکس بطور مداوم بر روی صفحه نمایش تابیده و ضبط می شوند و تصویری پویا در زمان واقعی تولید می کنند. این امکان ارزیابی پویا از آناتومی و عملکرد را فراهم می کند. مواد حاجب با چگالی بالا ممکن است به بدن بیمار وارد شود تا امکان تمایز بیشتر بین ساختارها فراهم شود.

 

پرتوی مداوم پرتوی ایکس از قسمت بدن که مورد بررسی قرار می گیرد عبور می کند. پرتو به یک مانیتور مانند تلویزیون منتقل می شود تا قسمت بدنه و حرکت آن با جزئیات مشاهده شود. فلوروسکوپی ، به عنوان یک ابزار تصویربرداری ، پزشکان را قادر می سازد که بسیاری از سیستم های بدن ، از جمله سیستم های اسکلتی ، گوارشی ، ادراری ، تنفسی و تولید مثل را مورد بررسی قرار دهند.

https://xyzo.ir/JHxuBE
افزودن دیدگاه