مادرم کرونا گرفته و اکسیژن خونش 88 عمل قلب باز کرده ولی دکتر اسکن ریه ندارد چرا؟

سلام کاربر گرامی

تصمیم به انجام سی تی اسکن ریه بر اساس شرایط بیمار انجام می‌شود و الزامی برای انجام آن نیسن 

در صورتی که احتمال درگیری وجود داشته باشد درمان بدون انجام سی تی اسکن شروع می‌شود. 

https://l.porsan.ir/2VFz_SUED
افزودن دیدگاه