مزایای طلاق توافقی چیست؟

1-تسریع صدورحکم
2-عدم تشکیل پرونده های قطور و متعدد
3-کاهش تنش بین زوجین و خانواده ها
4-کاهش تعداد دفعات حضور در دادگاه
5-کاهش فشار روانی فرزندان
6-هزینه کمتر


https://l.porsan.ir/briZu59ow
افزودن دیدگاه