مشکلات روحـی در کودکــــان با چه نشانه هایی همـــــراه است؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذاریدآنها اغلب خشمگین هستن.

اضطراب آنها به مرور زمان بیشتر می شن.

اغلب افسرده هستن.

عملکرد موفقی ندارن.

عدم اعتماد به نفس

دشواری تمرکز

عملکرد ضعیف در خواندن ، نوشتن و دروسی مانند ریاضی

عدم انضباط 

https://l.porsan.ir/GV-Pisbw4
افزودن دیدگاه

علائم هشـــدار دهنده اختلالات روحی در کودکان:

1.  اضطــــراب و نگـــرانی دائمی

2. کابوس های دائمی شبــانه

3. بیش فعالــــی یا بیقـــــراری

4.  پرخاشگری و ناآرامی دائمی

5.  بد اخلاقــــــــــــــی دائمـــــــی

6.  افســــردگی، غــم، زودرنجی

7.  ســرپیچی دائمی از رفتن به مدرسه یا شـــــــرکت در فعالیـــــــت بچــــــه هـا

8. کوتاهی در انجام تکالیف مدرســـه

9.  گرفتن نمـــــــــــره های کم علی رغم کوشش زیــــاد

https://l.porsan.ir/AH4BEQb7c
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 29 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 3 هفته پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال