مناسب ترین سن اموزش موسیقی به کودکان کیه؟


 معمولا از سنین 3 تا 9 سالگی برای وارد کردن کودک به فضای موسیقی مناسبه.

https://l.porsan.ir/9H3okuuU8
افزودن دیدگاه