من اصلا آدم صبوری نیستم چطوری میتونم صبوری رو تمرین کنم؟ 

 نفس عمیق بکشین.

خودتان را برای شرایط نامساعد آماده کنین.

یادتون باشه که زندگی همیشه این طور نمیمونه.

غذاتون رو آرام بجوین.

 از مسیر زندگی‌تون لذت ببرین.

به اتفاقات آینده فکر کنین.

هر روز صبر را تمرین کنین.

قدردان باشین.

به چیزی که شما را به هول و هراس انداخته فکر کنین.

https://l.porsan.ir/oWdu3e8jO
افزودن دیدگاه