من معلول شدید جسمی حرکتی سرپرست خانواده هستم بهزیستی هم گفته به معلولان سرپرست خانوار مسکن میسازه پس چرا برای ما نمیسازه آیا راهکاری هست برای ثبت نام کردن؟

میتونید با سامانه ثبت شکایات و انتقادات بهزیستی به شماره  ۱۴۸۲ تماس بگیرید و مشکلتون رو از اون طریق پیگیری کنید.

https://l.porsan.ir/xQIkerbix
افزودن دیدگاه