همسرم 15 روز پیش کرونا گرفت آیا داشتن رابطه جنسی در روز 15 باعث انتقال کرونای او به من می شود؟

سلام کاربر گرامی

در صورتی که علائم  ایشان بهبود یافته است و با گذشت دو هفته از علائم ایشان، دیگر جای نگرانی وجود ندارد

https://l.porsan.ir/1FqWawBqR
افزودن دیدگاه