هوشمندترین شهر دنیا کجاست؟


نیویورک در بین 165 شهر مختلف در 80 کشور جهان به عنوان هوشمندترین شهر جهان معرفی شده است. باتوجه به سابقه تاسیس و معرفی غول‌های فناوری مانند اپل از شهر نیویوریک شاید کسب رتبه اول برای این شهر موضوعی دور از انتظار نبود. با نفوذ روزافزون تکنولوژی و اینترنت در زندگی مردم توسعه فناوری‌های مختلف در یک شهر بسیار جذاب به نظر می‌رسد لذا نیویورک از نظر سطح رشد تکنولوژی برای خوره‌های فناوری می‌تواند بسیار جذاب باشد.


https://xyzo.ir/ByQD0Q
افزودن دیدگاه