پسر 15 ساله ام از من می خواد بهش اجازه بدم که یک سگ بخره و ازش نگهداری کنه. خودم تمایلی به این کار ندارم ولی خیلی اصرار می کنه به نظر شما بهش اجازه بدم؟

با سلام 

دوست عزیز نمی دانم سطح اعتقادی خانواده شما در چه حدی است اگر فرزند مقیدی دارید می توانید از احادیثی استفاده کنید که در جهت منع نگهداری سگ وارد شده. چه از نظر شرایط استجابت دعا و چه به لحاظ بهداشتی شرع در این موضوع اظهار نظر داشته

در غیر این صورت می توانید برای مدتی به خواسته اش عمل کنید تا میل زیاد او از بین برود. مخالفت بدون دلیل شاید او را حریص تر نماید مگر این که به لحاظ بهداشتی او را مجاب کنید

https://l.porsan.ir/4glndSfG2
افزودن دیدگاه