چرا احتمال ابتلای کودکان به کرونا بسیار کم است؟


 به دلیل واکنش سیستم ایمنی بدن کودکان نسبت به عفونت است.


https://l.porsan.ir/7HvQm8ojR
افزودن دیدگاه