چرا بچه ها دروغگو می شوند؟


1)وقتی می دونن کار اشتباهی کردن برای آنکه تنبیه نشن دروغ می گن.
2) برای بدست آوردن چیزی که می خوان.
3) بچه هایی که نسبت به خانواده و دوستان خود وفا دارن برای آنکه از دیگران دفاع کنن و یا آنان رادچار مشکل نکنن دروغ می گن.
4) با تحت تأثیر قرار دادن دیگران ، زندگی و تجارب آنها دچار هیجان بیشتری می شه .
5) برای آنکه اعتماد به نفسشان بیشتر بشه می خوان خود را بهتر از آنچه که هستن نشون بدن
..
6) دروغ شنیدن از والدین حتی دروغ مصلحت آمیز روی آنان تآثیر می گذاره.


https://l.porsan.ir/ArA8DN2AG
افزودن دیدگاه