چرا دکتر محمود حسابی را پدر فیزیک ایران می‌دانند؟

 دکتر محمود حسابی کارهای زیادی برای خدمت به مردم انجام داد. کارهایی از قبیل تاسیس دارالمعلمین و دانشسرای عالی، دانشکده‌های فنی و علوم دانشگاه تهران، پایه‌گذاری علوم نوین، راه‌اندازی و بنیانگذاری فیزیک و مهندسی نوین و نگارش ده‌ها کتاب و جزوه، ایشان را به نام پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران در کشور شناخته ساخت. ایشان درکنگره شصت سال فیزیک کشور، لقب پدر فیزیک ایران را به خود اختصاص داد. دکتر حسابی در سال 1368 لقب مرد علمی سال جهان را دریافت نمود. این دانشمند بزرگ درسال 1371 در بیمارستان دانشگاه ژنو پس از یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت.


https://l.porsan.ir/TgVZona0n
افزودن دیدگاه