نظرسنجی‌های گروه مجازی به هیچ عنوان قابل اتکا نیستند؛ چرا که این نظرسنجی‌ها در گروه‌های مجازی انجام می‌شود و این گروه‌ها با یک دیگر روابط دوستانه و وجه اشتراک دارند و احتمال زیادی دارد که در یک موضوع جواب یکسانی با یک دیگر داشته باشند؛ بنابراین نظرسنجی‌های مجازی صحیح نیستند و نباید به آن‌ها اعتماد کرد.

https://l.porsan.ir/WLNl9N1gi
افزودن دیدگاه