چطوری بدون داشتن کولر در خانه خنک شویم؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذاریداستفاده از هواکش، پوشیدن لباس های گشاد، هیدراته کردن ،باز گذاشتن پنجره ها در ساعات خنک روز،

گرفتن دوش آب سرد و ... از روش های مناسب برای خنک کردن خود و خانه بدون استفاده از کولر می باشد.

https://l.porsan.ir/kO-Be4Lqx
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 41 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 9 ماه پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال