شناخت افراد از روی صحبت هایشان کار بسیار مشکلی است چون حتی با فرض اینکه طرف مقابل قصد دروغ گفتن نداشته باشد باز هم در شرایطی انسان ها بخاطر دلائل متعدد، چیزی را می گویند که می دانند درست است و انتظار می رود که اینگونه باشند و یا رفتار کنند نه کاری که خودشان انجام می دهند. مثلا اگر بپرسید شما فرد عصبی یا دروغگویی هستید کمتر کسی است که جواب مثبت بدهند. پس در مدت کوتاه خواستگاری امکان راستی آزمایی فقط با توجه به صحبت های خواستگار  و سوال های مستقیم وجود ندارد و بیشتر افراد جلسات خواستگاری را با مصاحبه استخدامی اشتباه می گیرند و فراموش می کنند که باید در طولانی مدت به گفته ها و تعهداتشان عمل کنند.ولی در بحث ها و گفتگوهایی که در جمع دوستان یا فامیل رخ می دهد امکان شناخت بیشتر است. می توانید از بحث های روز و مباحثی که برایتان مهم است استفاده کنید تا عقیده طرف مقابل را درباره مسائل متوجه شوید. 

https://l.porsan.ir/mXfEMIh57
افزودن دیدگاه