یک راه مرسوم و معمولش این هست که باید در مورد حرف هایی که میزنه تحقیق کنید. برای تحقیق هم از اطرافیانش، دوستانش، همکارانش و همسایه هاشون کمک بگیرید.

https://l.porsan.ir/WOxgauayv
افزودن دیدگاه