چطوری بفهمم دوستام شمارمو با چه اسمی تو گوشیشون ذخیره میکنن؟

برنامع هم است ولی نمیدانم اسمش چیه 

https://l.porsan.ir/6fQQkQXLy
افزودن دیدگاه