اجتناب از پوشیدن کفش تنگ

پوشیدن جوراب

به میزان کافی آب بنوشید

 اسپری خوشبو کننده به پاهایتان بزنید

کاهش دادن سطح استرس

 از کفش‌های کاملا باز استفاده کنید

 از پودر‌های خاص استفاده کنید (پودر‌های ضدتعریقی در بازار وجود دارد که فاقد تالک (یک کانی منیزیم دار) است)

https://l.porsan.ir/JB9Ssp56q
افزودن دیدگاه