چه داروهایی برای درمان افسردگی استفاده می شوند؟ داروهای 

فلوکستین 

 پاروکستین

آسنترا

سیتالوپرام

ماپروتیلین

 بوپروپیون 


https://l.porsan.ir/lq6AiFXAB
افزودن دیدگاه