چگونه میتوانیم رشد گیاهان را سریعتر کنیم؟


 استفاده از 

آسپرین

قرص آهن

آبی که درون آن تخم مرغ پخته می‌شود (به‌دلیل وجود سودا)

https://l.porsan.ir/Uy8Fxpw7M
افزودن دیدگاه