کج دار و مریض درسته یا کج دار و مریز؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید

کج دار و مریز


https://l.porsan.ir/-F0CaTWJ6
افزودن دیدگاه

کج دار و مریز


https://l.porsan.ir/-F0CaTWJ6
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 43 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 1 ماه پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال