کدام حیوان تار صوتی نداره؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید


زرافه تار صوتی نداره.


 در قدیم به این حیوان شتر گاو پلنگ نیز گفته می شده است. بدن این حیوان همانند اسب، گردنش همانند شتر، پاهایش همچون بز کوهی، گوشهایش همانند الاغ، شاخکهایش شبیه به گاو و پوست بدنش همانند پلنگ می باشد.


آنها ها تار صوتی ندارند از این رو نمی توانند از خودشان صدایی تولید کنند و با همنوعان خود ارتباط بر قرار کنند. زرافه ها برای ارتباط با یکدیگر از حرکات دمشان استفاده می کنند و معانی و مفاهیم خودشان را از این طریق به یکدیگر منتقل می کنند. تار های صوتی برای حیوانات کاربرد های گوناگون و متنوعی نسبت به انسان ها دارد. 

https://l.porsan.ir/FRBCteKqS6
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 52 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 7 ماه پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال