کودکان حساس چه ویژگیهایی دارند؟

پرسان چیه؟

در پرسان به سرعت می توانید به پاسخ سوال هایتان برسید، دیگران را برای رسیدن به پاسخشان کمک کنید و تجربیات خودتان را به اشتراک بگذارید


کودکانی که در مورد جزئیات ظریف مسائل غر می زنن و حساسیت به خرج میدن غالباً دارای مزاجی حساس هستن. کودکی که آستانه ی حسی او پائین است تفاوت های ظریف بین چیزهای گوناگون را با دیدن، گوش دادن، لمس کردن، بوئیدن و مزه کردن آن ها تشخیص می دن. 

کودک حساس این جزئیات را متوجه میشه و به همین علت هم نسبت به بچه های ديگر دربرابر آن ها بیشتر عکس العمل نشان می ده. از طرف ديگر کودکی که آستانه ی حسی او بالاست تفاوت غذاها و لباس هایش را کم تر تشخیص می ده. او در تشخیص آدم ها و اشیا چندان دقتی نداره ممکنه متوجه شود چیزی تغيير کرده ولی تغییرات کوچک برای وی مشکلی پیش نمیاره. 

https://l.porsan.ir/uJUGq15tz
افزودن دیدگاه
آمار سوال
  • 73 نمایش
  • 0 دنبال کننده
  • 11 ماه پیش پرسیده شده
  • امار بازدید این سوال