صداقت خواستگار

تعداد سوال در این برچسب :‌ 1 سوال

شناخت افراد از روی صحبت هایشان کار بسیار مشکلی است چون حتی با فرض اینکه طرف مقابل قصد دروغ گفتن نداشته باشد باز هم در شرایطی انسان ها بخاطر دلائل متعدد، چیزی را می گویند که می دانند درست است و انتظار می رود که اینگونه باشند و یا رفتار کنند نه کاری که خودشان انجام می دهند. مثلا اگر بپرسید شما فرد عصبی یا دروغگویی هستید کمتر کسی است که جواب مثبت بدهند. پس در مدت کوتاه خواستگاری امکان راستی آزمایی فقط با توجه به صحبت های خواستگار  و سوال های مستقیم وجود ندارد و بیشتر افراد جلسات خواستگاری را با...

(مشاهده کامل پاسخ)

با سلام نکات مهمی در این مورد می تواند به شما کمک کند که می تواند نشان عدم صداقت باشد

توجه به زبان بدن مثل خاراندن عصبی. پرهیز از نگاه مستقیم. عرق کردن. سرخ شدنو ...

اتهام به اعتمادی به دیگران

یکسان نبودن حرف و عمل. مثلا ادعا دارد تحصیلات همسرش اهمیت دارد اما در عمل این موضوع را در شما دنبال نمی کند

نمی تواند از نقاط ضعف خود صحبت کند

بین خودش و شما حائل ایجاد می کند

در پاسخ به سوالات شما به سمت راست خود نگاه می کند

پاسخ های متنوع به سوال واحد در موقعیت های مختلف

روش سوال معکوس: مثلا سوال کنید به نظر...

(مشاهده کامل پاسخ)

یک راه مرسوم و معمولش این هست که باید در مورد حرف هایی که میزنه تحقیق کنید. برای تحقیق هم از اطرافیانش، دوستانش، همکارانش و همسایه هاشون کمک... (مشاهده کامل پاسخ)